Bewindvoering

Wat is nu beschermingsbewind?
Beschermingsbewind oftewel onder bewind gesteld worden is bedoeld voor mensen die moeite hebben om hun financiële administratie zelfstandig te regelen. Of voor mensen die het helemaal niet meer kunnen of moeite hebben om met geld om te gaan.

Als men onder bewind wordt gesteld, wordt het meeste wat met financiën te maken heeft door de bewindvoerder geregeld en beheerd. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld alle toeslagen (bijvoorbeeld huur- en zorgtoeslag), vaste uitgaven, post, betalingsregelingen met schuldeisers, aangifte inkomstenbelasting, etc.

Alle financiële zaken gaan in overleg met de bewindvoerder. Zo mag men  bijvoorbeeld niet zomaar een nieuw abonnement afsluiten of een auto (ver)kopen. Op dit vlak levert men een gedeelte van de vrijheid in. Daar staat tegenover dat bijvoorbeeld schuldeisers (en deurwaarders) niet meer direct aan de deur aankloppen, maar contact hebben met de bewindvoerder. Men wordt dus ontzorgt. Veelal ontstaat hierdoor financiële rust. Men hoeft zich hierover geen zorgen meer te maken. Uiteraard gaat dit altijd in goed overleg. 

De Rechtbank beslist of iemand onder bewind wordt gesteld. Nadat men onder bewind wordt gesteld, wordt de hele financiële situatie door ons in beeld gebracht. Vervolgens maken we een plan van aanpak om ervoor te zorgen dat de financiële situatie weer op orde komt.

Een bewindvoerder kost geld. Deze kosten zijn wettelijk geregeld en alle bewindvoerders rekenen dezelfde prijs. Als men een uitkering of een laag inkomen heeft, is het meestal zo dat de kosten (volledig) worden vergoed door de gemeente.

Dit is slechts een korte uitleg over beschermingsbewind. Wilt u meer informatie over bewindvoering? Neem dan vrijblijvend contact op met Goossens Bewindvoering. Op de contactpagina vindt u alle gegevens. In een persoonlijk gesprek wordt alles stap voor stap uitgelegd. Daarna kan bekeken worden of bewindvoering past bij de situatie.